Ulanów

RYNEK 19

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Towarzystwo Pedagogiczno-Turystyczne „Tęcza” będące jednocześnie organizatorem i pośrednikiem imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Nasza działalność skupia szerokie grono ludzi o wybitnych zdolnościach pedagogicznych i artystycznych. W organizacji imprez pomagają nam pedagodzy, nauczyciele i katecheci

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.